Beleid

 

Doelstelling

De Beatrice Foundation is een stichting die zich inzet om studerende jong volwassenen financieel te ondersteunen. Op deze manier kunnen zij hun kansen vergroten op een succesvolle toekomst en als zij de studie hebben afgerond, een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociale en/of economische situatie van het land en het arme bevolkingsdeel helpen.

De financiële ondersteuning van de studerende jong volwassenen zal altijd gebeuren in goed overleg met de betreffende student en diens opleidingsinstituut. Dit om fraude en fouten wegens miscommunicatie te voorkomen. Daarnaast neemt een goed persoonlijk contact met de studenten een belangrijke plek in binnen de stichting: naast financiële steun is ook mentale steun belangrijk. 

Om de doelen van de stichting duidelijk en transparant te houden is een beleidsplan opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de te verwezenlijken doelen op zowel korte als lange termijn. Onderstaand is het beleidsplan te downloaden in pdf-formaat.

Beleidsplan SBF

 

Financiële verantwoording

Wij streven ernaar om een zo hoog mogelijk percentage van de sponsorgelden die wij binnen krijgen direct ten goede te laten komen aan de studenten. In 2012 was dit percentage 97%. Dit geld wordt uitgegeven aan collegegelden, huur of levensonderhoud van de studenten. Het overige percentage en daarmee de enige kosten die wij maken, betreft bankkosten en transactiekosten (transactie van de gelden naar de scholen en de studenten in Kenia). Door middel van directe betalingen aan de scholen voorkomen we onnodige kosten en verminderen we het risico dat het geld niet aankomt, of in verkeerde handen terecht komt.

Het bestuur werkt op geheel vrijwillige basis en kosten die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken zijn voor eigen rekening.