Doneren

 

Uiteraard zijn we altijd op zoek naar sponsoren en iedere gift is welkom!
Je kan eenmalig een donatie doen, of lid worden van de club van 10 en jaarlijks 10 euro sponsoren.
Beiden worden zeer gewaardeerd!


Giften
Giften kunnen overgemaakt worden op:
IBAN: NL27 RABO 0116 2683 28
t.n.v. Stichting Beatrice Foundation te Landgraaf

 

Voor meer informatie over sponsoring van onze stichting of voor vragen kan altijd contact met ons worden opgenomen via info@beatricefoundation.nl of 045-5317989.

Wil je ook op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van onze studenten, en onze sponsoractiviteiten? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

 

ANBI
De Beatrice Foundation is aangemerkt als ANBI. ANBI is een afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling.Een instelling kan een ANBI kwalificatie aanvragen bij de belastingdienst. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen die op een andere wijze bijdragen aan het algemeen nut. Wanneer een instelling aan bepaaldevoorwaarden voldoet wordt deze door de belastingdienst als ANBI aangemerkt en als zodanig geregistreerd. Ook op internet kunt u alle instellingen die aangemerkt zijn als ANBI opzoeken.

Onze ANBI kwalificatie betekent voor u dat u uw gift aan de Beatrice Foundation mag aftrekkenvan de belasting, mits u met schriftelijke stukken kan aantonen dat u de giften heeft gedaan. Een bankafschrift of kwitantie is hierbij voldoende.